torstai 15. tammikuuta 2015

Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen tulokset


Uusilla palveluilla roskista halutuksi materiaaliksi

Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke toteutettiin aikavälillä 1.5.2013–31.8.2014. Alkuperäinen hankeaika 1.5.–31.12.2013 sai jatkoaikaa kahdessa erässä: 1.1.–30.6.2014 ja 1.7.–31.8.2014. Ensimmäisen jatkoajan myöntämisen yhteydessä hankkeelle myönnettiin myös lisärahoitusta lisätavoitteiden saavuttamiseksi. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon ELY-Keskus Ylä-Savon Veturi ry:n kautta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013). Toteutusajan välirahoitus saatiin Lapinlahden kunnalta. Tässä tiedotteessa kerrotaan tiivistetysti Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen päätavoitteet ja -tulokset.
TYÖLLISTÄMISMALLIN LUOMINEN TEKSTIILIKIERRÄTYKSEN PIIRIIN

Työllistämiskokeilut, joita toteutettiin aikavälillä 2.7.2013–4.6.2014, onnistuivat hyvin. Hankkeen työllistämiskokeiluihin osallistui kaikkiaan 10 työllistettyä henkilöä. Paikallisesti kaivatut työllistämismallit – ensisijaisesti kuntouttava työtoiminta – saatiin hankkeen aikana kehitettyä muutoin melko toimiviksi, mutta kestävää rahoitusmallia työllistyspalvelujen aloittamiseksi hankkeen jälkeen ei löydetty. Työllistystoimintaa ei näin ollen lanseerata ainakaan tässä vaiheessa Tekstiilikierrättäjät ry:n palveluksi. Jatkossa yhdistyksen voi olla mahdollista työllistää yksittäisiä henkilöitä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan tai työharjoitteluun, jos yhdistyksellä on palkattuna henkilökuntaa esimerkiksi hankkeisiin liittyen ja työntekijät voivat ohjata työllistettyjä muiden tehtäviensä ohessa.
MATERIAALIPAKETTIEN KEHITTÄMINEN

Hankkeen aikana kehitettiin tilausmateriaali- ja tekemispakettikonseptit. Tilausmateriaalipaketit ovat erityisesti design-alan pienille yritystoimijoille suunnattu palvelu: toimijat voivat määritellä materiaalitarpeensa ja yhdistys toteuttaa tilauksen mukaisen materiaalipaketin lajittelemistaan poistotekstiileistä. Tekemispaketit sisältävät puolestaan tarvikkeet ja ohjeen jonkin poistotekstiileistä valmistetun, yksinkertaisen tuotteen tekemiseen (esim. pipariukko-joulukoriste). Hankkeen aikana kehitetyt materiaalipaketit ovat tulleet lanseeratuiksi Tekstiilikierrättäjät ry:n uusien verkkosivujen www.tekstiilikierrattajat.fi valmistumisen yhteydessä lokakuun 2014 lopussa.
ONGELMATEKSTIILIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN (VAIHEET I JA II)

Vaiheessa yksi (1.5.2013–28.2.2014) huomio kiinnitettiin Tekstiilikierrättäjät ry:n toiminta-alueella tai sen läheisyydessä olemassa ja kehitteillä oleviin hyödyntämismahdollisuuksiin. Yläkategorioiltaan nämä mahdollisuudet olivat seuraavat: uudelleenkäyttö, kuitukierrätys ja energiaksi polttaminen. Vaiheessa kaksi kehitettiin poistotekstiilien uusia hyötykäyttökohteita. Tähän liittyen järjestettiin Tuulipuvun viemää -ideakilpailu, jonka kautta saatiin syntymään uusia, raikkaita tuoteideoita. Vaiheessa kaksi kehitettiin myös käsityötekniikoihin perustuvaa lumppulangan kehräystyöpajaa.
FYYSISEN JA VIRTUAALISEN MATERIAALIPANKIN MALLIN LUOMINEN SEKÄ MATERIAALIPANKIN TOIMINNAN ALOITTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Tekstiilikierrättäjät ry:llä jo toiminnassa ollut fyysinen materiaalipankki, Sarkapaja, löysi hankkeen aikana uudet, toimivammat tilat, joissa pystyttiin kehittämään eteenpäin yhdistyksen poistotekstiilien vastaanotto-, lajittelu-, varastointi-, työstämis- ja välittämiskäytäntöjä. Hankkeen aikana kehitettiin myös pohja virtuaaliselle materiaalipankille, joka valmistui lokakuun 2014 lopussa. Virtuaalinen materiaalipankki tarkoittaa niitä www.tekstiilikierrattajat.fi -verkkosivujen osioita, joilla esitellään Tekstiilikierrättäjät ry:n välittämiä poistotekstiilimateriaaleja ja materiaalipakettipalveluja.POISTOTEKSTIILIMATERIAALIEN IMAGON JA MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEEN LIITTYVIEN MIELIKUVIEN KEHITTÄMINEN

Poistotekstiilimateriaalien imagon ja materiaalien hyödyntämiseen liittyvien mielikuvien kehittämistyötä tehtiin neljällä eri tasolla. Ensinäkin Tekstiilikierrättäjät ry:n tuote- ja palvelukonsepteja kehitettiin eteenpäin ja niille laadittiin selkeät tuoteselosteet. Myös yhdistyksen tuotepakkauksia raikastettiin ja yhtenäistettiin. Tuotepakkauksien kehitystyö liittyi osaltaan myös yhdistyksen viestinnän ilmeen kehittämiseen. Yhdistyksen viestinnälle pyrittiin luomaan myös muita sitä helpottavia ja yhtenäistäviä malleja. Yhdistyksen toimintaympäristöä kehitettiin paitsi yhdistyksen toimipisteen ilmettä ja käytännöllisyyttä kehittämällä, myös miettimällä, millaisen toimintaympäristön siirrettävät työpajat tarvitsevat toimiakseen ja miten työpajat olisivat itsessään miellyttävä ja houkutteleva ympäristö. Tietyssä mielessä myös yhdistysviestinnän levittäminen harrastelijamaisesta blogimaailmasta ammattimaisemmille verkkosivuille on osa sitä toimintaympäristöä, jossa haluamme toimia tulevaisuudessa painokkaammin toimialamme imagon kehittämiseksi. Myös yhdistyksen käyttäytymismalleja ja niiden herättämiä reaktioita mahdollisissa asiakkaissa tai kumppaneissa mietittiin hankkeen aikana kevyesti.
POISTOTEKSTIILEJÄ HYÖDYNTÄVÄN TYÖPAJA- JA MUUN PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Hankkeen toisessa vaiheessa kehitettiin erityisen voimakkaasti eteenpäin yhdistyksen työpajatoimintaa. Hankkeen päätteeksi lanseerattiin kaksi toimintamuotoa: Kapsäkki-työpajat ja kurssikalenterimalli. Kapsäkki-työpajat ovat tasoltaan helpohkoja, kevyesti kuljetettavissa olevia työpajoja, joiden aineistoa säilytetään Sarkapajalla työpajakaapissa, jossa se on aina toteutus- ja lähtövalmiina. Melko säännölliseen työpaja- ja kurssitoimintaan pyritään myös yhdistyksen käyttöön kehitetyllä kurssikalenterilla. Hankkeen aikana järjestettiin useita työpajoja, joiden kohderyhmänä olivat muun muassa lapset ja ikääntyvät kuntalaiset.

 
POISTOTEKSTIILIEN HYÖTYKÄYTTÖÄ TEHOSTAVAN TYÖLLISTYSTOIMINNAN JATKOKEHITTÄMINEN

Hankkeessa uskottiin pitkään, että työllistämispalvelujen tarjoaminen saataisiin ajan kanssa työstettyä itsensä kustantavaksi palveluksi. Näin ollen työtoiminnan sisältöä ja ohjeistuksia kehitettiin vielä hankkeen loppupuolellakin eteenpäin. Työtoiminnan eri päätehtäviksi määriteltiin seuraavat, haastavuudeltaan erilaiset työtehtävät: lajittelu, napinpoisto, asiakaspalvelu, myymälän siistiminen sekä sellaisenaan myytävien tuotteiden myyntiin laitto tai välittäminen eteenpäin UFF:lle. Lajittelulle ja napinpoistolle kehitettiin mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset ohjeet.
Hankkeen päätyttyä yhdistys tehostaa materiaali- ja työpajapalveluiden markkinointia ja selvittää niiden kysyntää. Tavoitteena on kehittää toimintoja jatkuvasti eteenpäin niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti