torstai 15. tammikuuta 2015

Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen tulokset


Uusilla palveluilla roskista halutuksi materiaaliksi

Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke toteutettiin aikavälillä 1.5.2013–31.8.2014. Alkuperäinen hankeaika 1.5.–31.12.2013 sai jatkoaikaa kahdessa erässä: 1.1.–30.6.2014 ja 1.7.–31.8.2014. Ensimmäisen jatkoajan myöntämisen yhteydessä hankkeelle myönnettiin myös lisärahoitusta lisätavoitteiden saavuttamiseksi. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon ELY-Keskus Ylä-Savon Veturi ry:n kautta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013). Toteutusajan välirahoitus saatiin Lapinlahden kunnalta. Tässä tiedotteessa kerrotaan tiivistetysti Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen päätavoitteet ja -tulokset.
TYÖLLISTÄMISMALLIN LUOMINEN TEKSTIILIKIERRÄTYKSEN PIIRIIN

Työllistämiskokeilut, joita toteutettiin aikavälillä 2.7.2013–4.6.2014, onnistuivat hyvin. Hankkeen työllistämiskokeiluihin osallistui kaikkiaan 10 työllistettyä henkilöä. Paikallisesti kaivatut työllistämismallit – ensisijaisesti kuntouttava työtoiminta – saatiin hankkeen aikana kehitettyä muutoin melko toimiviksi, mutta kestävää rahoitusmallia työllistyspalvelujen aloittamiseksi hankkeen jälkeen ei löydetty. Työllistystoimintaa ei näin ollen lanseerata ainakaan tässä vaiheessa Tekstiilikierrättäjät ry:n palveluksi. Jatkossa yhdistyksen voi olla mahdollista työllistää yksittäisiä henkilöitä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan tai työharjoitteluun, jos yhdistyksellä on palkattuna henkilökuntaa esimerkiksi hankkeisiin liittyen ja työntekijät voivat ohjata työllistettyjä muiden tehtäviensä ohessa.
MATERIAALIPAKETTIEN KEHITTÄMINEN

Hankkeen aikana kehitettiin tilausmateriaali- ja tekemispakettikonseptit. Tilausmateriaalipaketit ovat erityisesti design-alan pienille yritystoimijoille suunnattu palvelu: toimijat voivat määritellä materiaalitarpeensa ja yhdistys toteuttaa tilauksen mukaisen materiaalipaketin lajittelemistaan poistotekstiileistä. Tekemispaketit sisältävät puolestaan tarvikkeet ja ohjeen jonkin poistotekstiileistä valmistetun, yksinkertaisen tuotteen tekemiseen (esim. pipariukko-joulukoriste). Hankkeen aikana kehitetyt materiaalipaketit ovat tulleet lanseeratuiksi Tekstiilikierrättäjät ry:n uusien verkkosivujen www.tekstiilikierrattajat.fi valmistumisen yhteydessä lokakuun 2014 lopussa.
ONGELMATEKSTIILIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN (VAIHEET I JA II)

Vaiheessa yksi (1.5.2013–28.2.2014) huomio kiinnitettiin Tekstiilikierrättäjät ry:n toiminta-alueella tai sen läheisyydessä olemassa ja kehitteillä oleviin hyödyntämismahdollisuuksiin. Yläkategorioiltaan nämä mahdollisuudet olivat seuraavat: uudelleenkäyttö, kuitukierrätys ja energiaksi polttaminen. Vaiheessa kaksi kehitettiin poistotekstiilien uusia hyötykäyttökohteita. Tähän liittyen järjestettiin Tuulipuvun viemää -ideakilpailu, jonka kautta saatiin syntymään uusia, raikkaita tuoteideoita. Vaiheessa kaksi kehitettiin myös käsityötekniikoihin perustuvaa lumppulangan kehräystyöpajaa.
FYYSISEN JA VIRTUAALISEN MATERIAALIPANKIN MALLIN LUOMINEN SEKÄ MATERIAALIPANKIN TOIMINNAN ALOITTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Tekstiilikierrättäjät ry:llä jo toiminnassa ollut fyysinen materiaalipankki, Sarkapaja, löysi hankkeen aikana uudet, toimivammat tilat, joissa pystyttiin kehittämään eteenpäin yhdistyksen poistotekstiilien vastaanotto-, lajittelu-, varastointi-, työstämis- ja välittämiskäytäntöjä. Hankkeen aikana kehitettiin myös pohja virtuaaliselle materiaalipankille, joka valmistui lokakuun 2014 lopussa. Virtuaalinen materiaalipankki tarkoittaa niitä www.tekstiilikierrattajat.fi -verkkosivujen osioita, joilla esitellään Tekstiilikierrättäjät ry:n välittämiä poistotekstiilimateriaaleja ja materiaalipakettipalveluja.POISTOTEKSTIILIMATERIAALIEN IMAGON JA MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEEN LIITTYVIEN MIELIKUVIEN KEHITTÄMINEN

Poistotekstiilimateriaalien imagon ja materiaalien hyödyntämiseen liittyvien mielikuvien kehittämistyötä tehtiin neljällä eri tasolla. Ensinäkin Tekstiilikierrättäjät ry:n tuote- ja palvelukonsepteja kehitettiin eteenpäin ja niille laadittiin selkeät tuoteselosteet. Myös yhdistyksen tuotepakkauksia raikastettiin ja yhtenäistettiin. Tuotepakkauksien kehitystyö liittyi osaltaan myös yhdistyksen viestinnän ilmeen kehittämiseen. Yhdistyksen viestinnälle pyrittiin luomaan myös muita sitä helpottavia ja yhtenäistäviä malleja. Yhdistyksen toimintaympäristöä kehitettiin paitsi yhdistyksen toimipisteen ilmettä ja käytännöllisyyttä kehittämällä, myös miettimällä, millaisen toimintaympäristön siirrettävät työpajat tarvitsevat toimiakseen ja miten työpajat olisivat itsessään miellyttävä ja houkutteleva ympäristö. Tietyssä mielessä myös yhdistysviestinnän levittäminen harrastelijamaisesta blogimaailmasta ammattimaisemmille verkkosivuille on osa sitä toimintaympäristöä, jossa haluamme toimia tulevaisuudessa painokkaammin toimialamme imagon kehittämiseksi. Myös yhdistyksen käyttäytymismalleja ja niiden herättämiä reaktioita mahdollisissa asiakkaissa tai kumppaneissa mietittiin hankkeen aikana kevyesti.
POISTOTEKSTIILEJÄ HYÖDYNTÄVÄN TYÖPAJA- JA MUUN PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Hankkeen toisessa vaiheessa kehitettiin erityisen voimakkaasti eteenpäin yhdistyksen työpajatoimintaa. Hankkeen päätteeksi lanseerattiin kaksi toimintamuotoa: Kapsäkki-työpajat ja kurssikalenterimalli. Kapsäkki-työpajat ovat tasoltaan helpohkoja, kevyesti kuljetettavissa olevia työpajoja, joiden aineistoa säilytetään Sarkapajalla työpajakaapissa, jossa se on aina toteutus- ja lähtövalmiina. Melko säännölliseen työpaja- ja kurssitoimintaan pyritään myös yhdistyksen käyttöön kehitetyllä kurssikalenterilla. Hankkeen aikana järjestettiin useita työpajoja, joiden kohderyhmänä olivat muun muassa lapset ja ikääntyvät kuntalaiset.

 
POISTOTEKSTIILIEN HYÖTYKÄYTTÖÄ TEHOSTAVAN TYÖLLISTYSTOIMINNAN JATKOKEHITTÄMINEN

Hankkeessa uskottiin pitkään, että työllistämispalvelujen tarjoaminen saataisiin ajan kanssa työstettyä itsensä kustantavaksi palveluksi. Näin ollen työtoiminnan sisältöä ja ohjeistuksia kehitettiin vielä hankkeen loppupuolellakin eteenpäin. Työtoiminnan eri päätehtäviksi määriteltiin seuraavat, haastavuudeltaan erilaiset työtehtävät: lajittelu, napinpoisto, asiakaspalvelu, myymälän siistiminen sekä sellaisenaan myytävien tuotteiden myyntiin laitto tai välittäminen eteenpäin UFF:lle. Lajittelulle ja napinpoistolle kehitettiin mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset ohjeet.
Hankkeen päätyttyä yhdistys tehostaa materiaali- ja työpajapalveluiden markkinointia ja selvittää niiden kysyntää. Tavoitteena on kehittää toimintoja jatkuvasti eteenpäin niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin.

torstai 18. syyskuuta 2014

Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen II-vaihe (1.3.-31.8.2014)


Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke sa loppumetreillään vielä kahden kuukauden jatkoajan, eli hanke jatkui 31.8.2014 saakka. Hankkeen viimeinen puolivuotinen (1.3.-31.8.2014) täyttyi lukuisista tehtävistä – kuten selvityksistä, talkoista, työpajoista ja tapahtumaosallistumisista – eikä bloginkirjoittamiselle riittänyt aikaa tai voimavaroja. Vaikka kauden päähuomio oli II-vaiheen uusissa tavoitteissa, pystyimme edelleen täsmentämään myös vaiheen I tavoitteiden tuloksia.


Nyt Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke on siis virallisesti päättynyt. Kokoamme kuitenkin edelleen hankkeen vaiheita ja tuloksia kirjoihin ja kansiin. Tämän työn valmistuttua kerromme tuloksista myös täällä blogissa.


Alla kuitenkin jo tässä vaiheessa kuvallista kerrontaa siitä, mitä teimme hankkeen viimeisellä puolivuotiskaudella (kuvat: Jenni Räsänen, paitsi erikseen mainitut).
Materiaalipakettien kehittäminen. Kierrätystehdas-tapahtumaan osallistuminen Helsingissä 26.-27.4.2014Tuulipuvun viemää -kilpailun ennakkomainostaminen Kierrätystehdas-tapahtumassa.Kuteenleikkuutalkoot.Taikapalmikko-työpaja Varpaisjärven Toukotaika-tapahtumassa (9.5.2014) järjestettiin yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun sekä Varpaisjärven 4H-yhdistyksen kanssa.Valmis Taikapalmikko-teos Varpaisjärven torin puissa kesällä 2014.Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke Taikapalmikkoineen Kuopio Mahdollisuuksien torilla 24.5.2014.Jenni kertomassa Tekstiilikierrättäjät ry:n toiminnasta ja Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeesta Mahdollisuuksien tori -tapahtuman haastattelussa. 
Hanketyöntekijät Jenni, Hanna ja Sirpa toukokuisen helteen punastuttamina Mahdollisuuksien torilla.Materiaalien kuivatusta Sarkapajan ulkoseinän taideteosta varten.Sarkapajan taideteoksen tekeminen työpajoissa.  Ennen... 
...ja jälkeen! Millan on yksi yhteisteoksen  tekijöistä. 
Tuulipuvun viemää -kilpailun voittajatöiden julkistaminen Sarkapajalla 
pidetyssä Megatyöpajapäivässä 30.6.2014.

Vanhan neuleen kuiduttamista karstoilla Megatyöpajassa. Ohjaaja Merja Puustelli.Langan käsin kehräämistä vanhasta neuleesta saadusta kuidusta ja uudesta lampaanvillasta.Räsyamppelin solmiminen Megatyöpajassa. Valmiit amppelit ja innostuneet tekijät Kaisa ja Hanna.


Joulukalenteripajaa Megatyöpajapäivässä esittelivät Mirka ja Kaisa. Nappikorupaja Megatyöpajassa kiinnosti.Sirpa kuuntelee tarkasti Arjan ohjeita.  Arjan herkullinen esimerkkikoru.Virtuaalisen materiaalivaraston kuvittamista: collegemateriaalit. (Kuva: Janne Ulvinen)Napit. (Kuva: Janne Ulvinen)Pitsit. (Kuva: Janne Ulvinen)Tekstiilikierrättäjiä uudessa olohuone-/kirjastotilassa. (Kuva: Janne Ulvinen)Tekstiilikierrättäjien logon päivittäminen uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi.  

Vierailu Forssan Texvex-pajalla 29.8.2014, jossa meidät otti sydämellisesti vastaan Käpin Helena.Texvex-pajalla oli hyvä tunnelma ja iloinen esillepano eri osastoilla.Vierailu Forssassa Art Häme -tapahtumassa 29.8.2014.


 


 Hämeen ammattikorkeakoulun tiloihin osana Art Häme -tapahtumaa organisoitu TEXVEX-Ompelukahvila ja käsityötuotteiden Pop Up -myyntitapahtuma oli hieno. Väkeä ja ompelijoita riitti!

maanantai 3. maaliskuuta 2014

Tammi-helmikuussa 2014

Tammi-helmikuu oli Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeessa hankkeen toimenpiteiden ja tulosten raportoinnin aikaa. Toiminta jatkui tammi–helmikuussa hieman epävarmoissa merkeissä, sillä alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaan hankkeen olisi pitänyt päättyä 31.12.2013, mutta jätimme Pohjois-Savon ELY-keskukselle joulukuussa 2013 jatkoaika- ja lisärahoitushakemuksen. Hakemukseen saatiin lopulta myöntävä päätös helmikuun 2014 alkupuolella. Tämän jälkeen haimme hankeemme välirahoittajalta, Lapinlahden kunnalta, välirahoitusta myös hankkeen jatko-osalle. Saimme myöntävän välirahoituspäätöksen 24.2.2014, eli helmikuun loppumetreillä. Samalla varmistui se, että pystyisimme jatkamaan Työllistävä tekstiilikierrätys -hanketta uusien suunnitelmiemme mukaisesti 30.6.2014 saakka. Olimme hahmotelleet uusissa suunnitelmissamme, että hankkeen alkuperäisten tavoitteiden mukaisten tehtävien, eli vaiheen I, jälkeen siirtyisimme 1.3.2014 lähtien työstämään etupäässä hankkeen uusia, vaiheen II tavoitteita.


Tammi- ja helmikuun päätapahtumat: 

Tammikuu
 • Koemateriaalipakettien työstäminen
 • Koemateriaalipakettipalautteiden kerääminen ja tarkastelu
 • I vaiheen toimenpiteiden ja tulosten raportointi
 • Hankkeen talouden ja jatkon suunnittelu
 • Toiminnassa mukana yksi työharjoittelija, ei muuta työllistystoimintaa
 • Kutsu mukaan esiintymään Minnan päiville 2014 (ecodesign-aiheinen luento / paneelikeskustelu) --> ilmoittautuminen mukaan
 • Hakemus näytteilleasettajaksi Helsingin Kierrätystehdas-tapahtumaan (26.–27.4.2014) --> helmikuussa tieto, että päästään mukaan tuohon Suomen merkittävämpään kierrätysdesign-tapahtumaan; Tekstiilikierrättäjät ry:n Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke jakaa messupaikkansa Mirka Pukineen kanssa. Esittelymme löytyy sivulta http://www.kierratystehdas.fi/kauppatori/ Mirka Pukineen alta.

Helmikuu
 • Viimeisten koemateriaalipakettien työstäminen
 • Koemateriaalipakettipalautteiden kerääminen ja tarkastelu
 • Virtuaalisen materiaalivaraston sisällön päivittäminen
 • Ei työllistystoimintaa
 • Vaiheen I toimenpiteiden ja tulosten raportointi
 • Myöntävä lisäaika- ja lisärahoituspäätös Pohjois-Savon ELY-keskukselta hankkeelle 
 • Myöntävä välirahoituspäätös Lapinlahden kunnalta hankkeen lisävaiheelle
 • Vaiheen II suunnittelu

perjantai 3. tammikuuta 2014

Marras- ja joulukuussa 2013


Marras- ja joulukuussa jatkettiin hankkeen kehitystoimia erityisesti työllistystoiminnan realistisimpien toimintamallien hahmottamiseksi sekä materiaalipakettien ja virtuaalisen materiaalivaraston kehittämiseksi.

Verrattaessa hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja hankkeella jäljellä olevaa rahoitusta todettiin, että hanketta olisi järkevää jatkaa muutamalla kuukaudella vuoden 2014 puolelle, jotta hankkeen tavoitteet voitaisiin saavuttaa laadukkaasti. Hankkeelle päätettiin siis hakea jatkoaikaa. Samalla työllistystoimintaa, jonka oli alun perin suunniteltu kestävän marraskuun 2013 loppuun saakka, päätettiin jatkaa vielä kuukaudella vuoden 2013 loppuun.   

Jatkoajan hakemista suunnitellessa kävi ilmi, että hankkeelle olisi mahdollista hakea myös lisärahoitusta, jonka avulla voitaisiin vastata muutamaan hankkeen päätavoitetta – poistotekstiilien hyötykäytön lisäämistä – tukevaan lisätavoitteeseen. Hankkeelle määriteltiin seuraavat lisätavoitteet:


1.  Poistotekstiilimateriaalien imagon ja materiaalien hyödyntämiseen liittyvien mielikuvien kehittäminen

2.  Ongelmatekstiilien hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen, vaihe II

3.  Poistotekstiilejä hyödyntävän työpaja- ym. palvelutoiminnan kehittäminen

4.  Poistotekstiilien hyötykäyttöä tehostavan työllistystoiminnan jatkokehittäminen


Näiden tavoitteiden saavuttamiseen päätettiin hakea lisärahoitusta, jonka turvin hankkeen työtä voitaisiin jatkaa kesäkuun 2014 loppuun saakka. Jatkoaika- ja lisärahoitushakemus jätettiin rahoittajalle joulukuussa 2013. Hakemuksen päätöksen odotetaan saapuvan tammikuussa 2014 - siihen saakka vuoden 2014 puolella hankkeessa tehtävä työ jatkuu Tekstiilikierr'ttäjät ry:n omalla riskillä.


Marras- ja joulukuun päätapahtumat:


Marraskuu

 • Hankkeen kutsuvierastapahtuma Varpaisjärvellä 8.11. (34 osallistujaa)
 • Työllistystoiminnan jatkuminen (päävastuussa Hanna ja Sirpa) 
 • Selvitystyöt 
  • Hanna: työllistystoiminnan tarjoamisen mahdollisuudet 
   Sirpa: virtuaalinen materiaalivarasto, materiaalipaketit 
   Jenni: ongelmatekstiilien hyötykäyttö
 • Hankkeen jatkon suunnittelu (päävastuussa Jenni) 
  • Päätös hakea jatkoaikaa
  • Päätös jatkaa työllistystoiminnan tarjoamista vuoden 2013 loppuun

Joulukuu

 • Työllistystoiminnan jatkuminen (päävastuussa Hanna ja Sirpa)
  • Palautekyselyt toiminnan kehittämiseksi
  • Työllistystoiminnan päättyminen 31.12.2013
 • Selvitystyöt
  • Hanna: työllistystoiminnan tarjoamisen mahdollisuudet
  • Sirpa: virtuaalinen materiaalivarasto, materiaalipaketit
 • Hankkeen jatkon suunnittelu (päävastuussa Jenni) 
  • Päätös hakea lisärahoitusta uusille tavoitteille saman hankkeen piirissä


Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen kutsuvierastapahtuma pe 8.11.2013   /  Ohjelma
Valtuustosali, Varpaisjärven entinen kunnantalo (2. kerros), Kauppatie 20, 73200 Varpaisjärvi (Lapinlahden kunta)

9.30               Aamukahvit, valtuustosali ja yläaulan kahvitila
10.00             Esittelyt ja esitykset, valtuustosali
10           Alkusanat ja hankkeen esittely, Jenni Räsänen, Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke
10.20      Osallistujien esittäytyminen
10.30      Työllistämisnäkökulma: Texvex-pilotin kokemukset, Helena Käppi, Suomen Poistotekstiilit ry & Anne Nieminen, Loimaan kaupunki
10.45      Materiaalipankit, Jenni Räsänen, Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke
10.55      Poistomateriaalien hyödyntäjän näkökulma, yrittäjä Tarja Wallius
11.10      Ongelmatekstiilien hyötykäyttö, Jenni Räsänen, Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke
11.20              Tutustumiskierros (osallistujien jakautuminen kahteen vuorottelevaan ryhmään)
·      Sarkapaja (Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen ja Tekstiilikierrättäjät ry:n toimipiste), Kauppatie 19
·      Mirka Pukine Oy, Kauppatie 41
12.10               Lounas, Hotelli-ravintola Safoxi, Kauppatie 31
13.00               Ryhmäkeskustelut
·       Ryhmät (vapaavalintainen ryhmä)
(1) Työllistäminen, valtuustosali, puheenjohtajana Hanna Kovanen, Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke 
(2) Materiaalipankit & materiaalipaketit, yläaulan kahvitila, puheenjohtajana Sirpa Niskanen, Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke
14.00               Yhteenveto ryhmäkeskusteluista, valtuustosali
14.20–14.30     Päätössanat

14.30–15          Mahdollisuus verkostoitumiseen ja vapaamuotoiseen keskusteluun ent. kunnantalolla
15–                  Mahdollisuus tutustua rauhassa Sarkapajan toimintaan tai jatkaa keskusteluja Sarkapajalla


Kuvia kutsuvierastapahtumasta 

 Helena Käppi ja Anne Nieminen kertomassa Texvex-pilotin kokemuksista

 
Yrittäjä Tarja Wallius kuvailemassa kokemuksiaan poistotekstiilien hyödyntömisestä yritystoiminnassa


Vierailu yrittäjä Mirka Tuovisen luona Mirka Pukine Oy:n kaupassa


Ryhmäkeskustelua työllistämisteemasta

Työllistämisryhmän keskustelun tulosten koontaa


 Ryhmäkeskustelua materiaalipankeista ja -paketeista 


 Materiaalipankki- ja pakettiryhmän keskustelujen tulosten koontaa


(Kaikki valokuvat: Jenni Räsänen)